English-Turkish translations for international:

uluslararası · aras · other translations

international aras

So he's rich on paper but maybe too cash poor to be an international fugitive.

Yani kağıtkağıt üzerinde zengin ama belki uluslar arası kaçak olmak için fazla fakir.

Some sort of private international security force.

Bir tür özel uluslar arası güvenlik gücü.

Is that an international number?

Bu uluslar arası bir numara mı?

This, in Canada, an international initiative between the U.S. and Mexico.

Bu; Kanada, ABD ve Meksika arasında uluslar arası bir girişim.

It is for you. to maintain international peace and security.

Senin için öyle. uluslar arası barış ve güvenliği sağlamak için.

There's communication problems because we're an international team.

Uluslararası bir takım olduğumuz için aramızda iletişim sorunları var.

Mr. Thompson from international calling.

Bay Thompson uluslararası arıyor.

It's Warner Brothers, big budget, in English, with international distribution!

Evet var. Bu "Warner Brothers", Büyük bütçe, ingilizce, ve uluslar arası dağıtım.

He's an international star.

O uluslar arası bir yıldız.

A ship abandoned in international waters.

Uluslar arası sularda terk edilmiş bir gemi.