English-Turkish translations for involved:

bulaşmış · karışmış · ilgili · ilişkili · karışma · alakalı · karmaşık · other translations

involved bulaşmış

I I think there's more people involved in this thing.

Ben Bence bu işin içinde daha fazla insan var.

Because he is involved.

Çünkü o bu işin içinde.

There are too many people involved.

Çok fazla insan bunun içinde.

Click to see more example sentences
involved karışmış

Is the federal government involved in this case now?

Şimdi de bu davaya federal hükümet mi karıştı?

Could he be involved in this?

Bu işe karışmış olabilir mi?

Just how exactly was Bob involved in this?

Bob bu olaya tam olarak nasıl karıştı?

Click to see more example sentences
involved ilgili

I hope she's a doctor or a teacher or just anything that does not involve wearing a wig.

Umarım o bir doktor ya da öğretmen veya peruk takmayla ilgili olmayan bir şey olur.

It's a personal matter involving a personal friend and his personal uncle.

Şahsi bir mesele, şahsi arkadaşı ve onun şahsi amcasını ilgilendiren bir şey.

Yes, there's a man involved.

Evet bir adamla ilgili.

Click to see more example sentences
involved ilişkili

I've become involved with Helen Sinclair, and I feel terrible.

Helen Sinclair ile ilişkiye girdim ve kendimi çok kötü hissediyorum.

She was involved with Logan.

Logan ile ilişkisi vardı.

So, Summer and I are getting involved professionally, Ryan.

Yani, Summer ve ben bir ilişkisi kurmaktayız, Ryan.

Click to see more example sentences
involved karışma

Do me a favor and don't get involved.

Bana bir iyilik yap, bu işe karışma.

Never get involved in anything like this again.

Bir daha asla böyle bir şeye karışma.

Don't get involved, okay?

Sen karışma, tamam mı?

Click to see more example sentences
involved alakalı

Yeah, and this involves me how?

Evet ve benimle alakası ne?

It involves Naomi Walling and Princefield.

Naomi Walling ve Princefield'le alakalı.

involved karmaşık

Well, excuse me, Sam that is a long and involved story, Mr. Mertens.

Afedersin, Sam. Bu uzun ve karmaşık bir hikâye Bay Mertens.