isn't

This isn't good for you. It's not good for me.

Bu senin için iyi değil Benim için de.

Maybe this isn't a good time then.

Belki bu iyi bir zaman değil.

This isn't something I think I need to tell you, but

Sanırım bu sana söylemem gereken bir şey değil, ama

This really isn't a good time.

Bu gerçekten iyi bir zaman değil.

Yes, but he isn't here right now.

Evet ama şu anda burada değil.

This isn't really a good time for us right now.

Şu an gerçekten bizim için uygun bir zaman değil.

Yes! Look, this isn't a good time:

Bak, bu iyi bir zaman değil.

But this just isn't right for me.

Ama bu benim için doğru değil.

But this isn't just for her.

Ama bu sadece onun için değil.

But that's why he's here, isn't it?

Ama bu yüzden o burada, değil mi?