it it's

But that's not it, is it?

Ama durum bu değil, değil mi?

No, that's not it, is it?

Hayır, böyle değil, değil mi?

No no, it's it's not that.

Hayır, hayır o yüzden değil.

It it's not for me.

Şey, benim için değil.

It's it's not me.

Bu bu ben değilim.

It's, it's, it's

Bu bir, bu bir

No, it's it's good for me.

Hayır, benim için sorun değil.

So, that's it, is it?

Bu kadar öyle mi?

It it's not like that, okay?

Bu Bu öyle değil, tamam mı?

It's It's really not good?

Gerçekten güzel değil mi?