it.'

But it's not for me.

Ama bu benim için değil.

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

But it's not for you.

Ama senin için değil.

No, no, it's not that.

Hayır, hayır, bu o değil.

But it's for you

Ama bu senin için

Is that it for you?

Bu senin için mi?

No, no, no. It's not that.

Hayır, hayır, bunun için değil.

It's not for me?

Bu bana değil mi?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

It's you and me

Bu sen ve benim