English-Turkish translations for jack:

jack · adam · kaldırmak · vale · erkek · para · top · kriko · bacak · oğlan · other translations

jack jack

There's a good man in there, Jack, but I think there's something else, too, and I can't do that again.

Sen iyi bir insansın, Jack. Ama sanırım başka şeyler de var. Ve ben, onu bir daha yapamam.

Jack and I are just friends.

Jack ve ben sadece arkadaşız.

That's really good, Jack.

Bu gerçekten iyi Jack

Click to see more example sentences
jack adam

Oh, Jack, what are you doing for that man?

Jack, bu adam için ne yapıyorsun sen?

A man named Lee Harvey Oswald was arrested as a suspect then murdered yesterday by a man named Jack Ruby.

Lee Harvey Oswald adında bir adam zanlı olarak yakalandı sonra da dün Jack Ruby adında biri tarafından öldürüldü.

This guy ain't a killer, Jack.

Bu adam katil değil, Jack.

Click to see more example sentences
jack kaldırmak

You don't have to stay here for me, jack.

Benim için burada kalmak zorunda değilsin Jack.

Jack It must be really terrible for you to be trapped on this island.

Jack, bu adada mahsur kalmak senin için korkunç bir şey olmalı.

Stay for Jack.

Jack için kal.

Click to see more example sentences
jack vale

No, this is a jack.

Bu bir vale değil.

I've heard lots about you, Jack.

Senin hakkında çok şey duydum, Vale.

Okay, I got two queens, two jacks and an ace.

Bende iki kız, iki vale, bir as var.

Click to see more example sentences
jack erkek

He's not really my boyfriend. Not really, Jack.

O gerçekten benim erkek arkadaşım değil, gerçekten Jack.

Me and my brother, Jack we always listened to your songs.

Ben ve erkek kardeşim Jack hep senin şarkılarını dinledik.

'Jack was no longer just a cowboy. He was a man too. '

Ve Jack artık yalnızca bir kovboy değil, erkekti de.

Click to see more example sentences
jack para

How much money you got, Jack?

Ne kadar paran var Jack?

It's a lot of money, Jack.

Çok fazla para var, Jack.

Look, Jack, I need the money.

Bak Jack, paraya ihtiyacım vardı.

Click to see more example sentences
jack top

Hey, Jack, grab the ball.

Hey Jack, topu yakala.

Top, if Jack gets any worse

Top, eğer Jack kötüye giderse

She had a packed suitcase, Jack.

Toplanmış bir bavulu vardı, Jack.

Click to see more example sentences
jack kriko

It's crazy. Add to that, she jacks a cabdriver.

Bu ekle, o bir taksi şoförü krikolar.

For the jacking gear, sir?

Kriko dişlisi için mi, efendim?

Killa, super jacks.

Killa, süper krikolar.

Click to see more example sentences
jack bacak

Sorry about the leg, Jack.

Bacağın için üzgünüm, Jack.

Oh, look what you got, two jacks.

Bak sana ne çıktı. İki bacak.

jack oğlan

Jack, Jack, it's Boogie's boys.

Jack, Jack, Korkunç oğlanlar.