English-Turkish translations for janitor:

hademe · kapıcı · temizlikçi · hizmetli · odacı., odacı · other translations

janitor hademe

We'll need leaders scientists, doctors, bureaucrats, pilots, valuable appliances even janitors.

Liderler gerekecek bilim adamları, doktorlar, bürokratlar, pilotlar, değerli gereçler hatta hademeler.

I just bribed a janitor with a crossbow to fake a parent-teacher conference.

Sahte bir veli toplantısı için bir hademeye yaylı okla rüşvet verdim.

How does one become a janitor?

Bir insan nasıl hademe olunur?

Click to see more example sentences
janitor kapıcı

The only employee there every time was Julio Ramirez, the janitor.

Her zaman orada olan tek biri var Julio Ramirez, kapıcı.

He's like a super secret janitor.

Çok gizli bir kapıcı gibi bir şey.

Are you the new janitor?

Yeni kapıcı sen misin?

Click to see more example sentences
janitor temizlikçi

Not even a janitor?

Bir temizlikçi bile mi?

Eh still think I'm a janitor?

Eh bir düşün ben temizlikçi miyim?

Two ladies fighting over a janitor.

İki kadın bir temizlikçi için savaşıyor.

Click to see more example sentences
janitor hizmetli

Never wanted to be a janitor.

Asla bir hizmetli olmak istemedim.

Janitor, will you help?

Hizmetli, yardım eder misin?

Either the secretary's lying, or the janitor is.

Ya sekreter yalan söylüyor ya da hizmetli.

janitor odacı., odacı

What am I, the goddamn janitor?

Ben neyim, lanet bir odacı mı?