English-Turkish translations for january:

Ocak · ocak ayı. · other translations

january Ocak

June, July, August, September, October, November, December, January.

Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak

January and february look great

Ocak ve Şubat güzel görünüyor.

Well, January, February, March is best.

Şey, Ocak, Şubat, Mart en uygunu.

Click to see more example sentences
january ocak ayı.

On a cold January night in the city of New York this man and this woman slept together.

Soğuk bir Ocak ayı gecesi, New York şehrinde bu adam ve bu kadın birlikte uyudular.

This is for January.

Bu Ocak ayı için.

January is only once a year.

Yılda sadece bir Ocak ayı var.

Click to see more example sentences