English-Turkish translations for johnny:

herif · tip · other translations

johnny herif

No, not in half an hour, you rubber-desk johnny.

Hayır, yarım saat içinde değil, seni kauçuk masalı herif.

Nick, asshole, it's Johnny!

Nick, adi herif, ben Johnny!

johnny tip

Johnny doesn't seem like the dangerous type.

Johnny tehlikeli bir tip gibi görünmüyor.