English-Turkish translations for kid:

çocukça, çocuk, çocuklu · bizimkiler · evladı, evlat · şaka yapmak · küçük · şaka mı yapıyorsun · ufaklık · genç · arkadaşlar., arkadaşlar · velet · dalga geçmek · oğlan · takılmak · other translations

kid çocukça, çocuk, çocuklu

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

It's a great first job for a kid.

Bir çocuk için çok iyi bir iş.

And you're a good man and my kids love you to death.

Sen çok iyi bir adamsın ve çocuklar da sana bayılıyor.

Click to see more example sentences
kid bizimkiler

All the work around here, and the kids, and everything and my husband left me a week ago

Buradaki bütün işler, çocuklar, her şey ve kocam beni bir hafta önce terk etti.

Yeah. I just wanna be a normal kid again.

Evet ben yine sıradan bir çocuk olmak istiyorum.

Hey, they're my kids too.

Onlar benim de çocuğum.

Click to see more example sentences
kid evladı, evlat

Come on, kid, it's good for you, it's good for us.

Hadi. evlat. Senin için de. bizim için de iyi olacak.

Look, kid, what's the last thing you remember?

Bak evlat, hatırladığın en son şey ne?

Maybe there is, kid.

Belki de vardır evlat.

Click to see more example sentences
kid şaka yapmak

I'm just kidding. But do me a favor and don't try that again.

Sadece şaka yapıyordum.Ama bana bir iyilik yap ve bunu bir daha deneme.

Oh, hey, I'm just kidding, buddy.

Oh, hey, sadece şaka yapıyordum dostum.

Drive me home. you gotta be kidding.

Beni eve götür. Şaka yapıyorsun?

Click to see more example sentences
kid küçük

And when I was a little kid, I wanted to be just like him.

Ve ben küçük bir çocuk iken, Ben tıpkı onun gibi olmak istedim.

Isn't that for, like, for little kids?

Bu, küçük çocuklar için falan değil mi?

Even those poor little kids

O zavallı küçük çocuklar bile

Click to see more example sentences
kid şaka mı yapıyorsun

What are you doing Are you kidding?

Ne yapıyorsun sen? Şaka yapıyorsun?

No, no, this thing is great, you kidding me?

Hayır, bu şey müthiş, şaka yapıyorsun?

Honey, are you kidding?

Tatlım, şaka yapıyorsun?

Click to see more example sentences
kid ufaklık

Hey, kid, what do you think?

Hey ufaklık, sen ne dersin?

Do you need anything, kid?

Bir şey lazım ufaklık?

I said, "Hey, little kid

Ben dedim ki, "Hey, ufaklık

Click to see more example sentences
kid genç

He's young but a good kid.

Genç ama iyi bir çocuk.

A boy, a kid was killed tonight!

Bu gece bir genç, bir çocuk öldü!

Yeah, but she wants a kid while I'm still young.

Evet ama ben hâlâ gençken çocuk yapmak istiyor.

Click to see more example sentences
kid arkadaşlar., arkadaşlar

So why is it so important for me to make friends with kids?

Yani neden çocuklarla arkadaş olmak benim için bu kadar önemli?

No husband, no kids and no more boyfriend.

Kocam da yok çocuğum da erkek arkadaşım bile yok.

Kids, this is Eddie, a work friend of mine.

Çocuklar, bu Eddie, yerinden bir arkadaşım.

Click to see more example sentences
kid velet

It is gonna be just like "The Secret Garden," but without that super sick kid, right?

Tıpkı "Gizli Bahçe" gibi olacak. Ama o süper hasta velet olmayacak, değil mi?

No, because he's not my Goddamn kid!

Hayır, çünkü o velet benim değil!

Looks nice, but she's still just a kid.

Tamam, güzel ama daha hâlâ bir velet.

Click to see more example sentences
kid dalga geçmek

You must be kidding, aren't you?

Dalga geçiyor olmalısın, değil mi?

Is he kidding me right now?

Benimle dalga geçiyor şimdi?

You must be kidding, Smith.

Dalga geçiyor olmalısın Smith.

Click to see more example sentences
kid oğlan

Your kid is a good kid.

Senin oğlan. İyi bir çocuk.

This kid's too good for me.

Bu oğlan benim için fazla iyi.

I got two kids. Boys.

İki oğlan çocuğum var.

Click to see more example sentences
kid takılmak

Hey, I'm kidding. Relax.

Hey takılıyorum, sakin ol.

Hey, I'm just kidding, ese.

Hey, sadece takılıyorum, ese.