kidnapped

Tell me, Jordan, since when did kidnapping become part of this new religion of yours?

Söylesene Jordan, ne zamandan beri adam kaçırma bu yeni dininin bir parçası oldu?

The thing is, my wife and I kidnapped a baby, and he died this morning.

Sorun şu ki, karım ve ben bir bebek kaçırdık, ve bebek bu sabah öldü.

Now he's murdered a woman, Kidnapped his daughter, and killed a cop.

Şimdi bir kadını öldürdü, kızını kaçırdı ve bir de polis öldürdü.

In since when did kidnapping become part of this new religion of yours?

Ne zamandan beri adam kaçırma bu yeni dininin bir parçası oldu?

Either you helped her break out, which is bad or you kidnapped her, which is worse.

Ya kaçmasına yardım ettin, ki bu kötü ya da onu sen kaçırdın, ki bu felaket.

Look, I've kidnapped dear old dad and I want a million for his release.

Bak, sevgili yaşlı babanı kaçırdım ve serbest bırakmak için bir milyon dolar istiyorum.

A few hours ago someone kidnapped my wife and daughter.

Birkaç saat önce birisi karımı ve kızımı kaçırdı.

So, is that why you kidnapped him? To get those photos back? What?

Bu yüzden mi onu kaçırdın, fotoğraflarını geri almak için mi?

How is it that a little thing like you could kidnap a strong guy like Ritchie?

Nasıl oluyor da senin gibi küçük bir şey Ritchie gibi güçlü bir adamı kaçırabiliyor?

Okay, let's see, we got kidnapping and attempted murder for Barry, Jason, and t.B.

Tamam, bir bakalım. Elimizde bir kaçırılma, Barry, Jason ve T.B'den cinayet girişimi