kindly

And I always thought he was much more the kind of guy that you should go for.

Ve ben her zaman onun sizin için gitmeli bu adam çok daha fazla tür olduğunu düşündüm.

What kind of man would do a thing like that?

Ne çeşit bir adam böyle bir şey yapar ki?

I don't know what kind of a lawyer he is, but he's definitely interesting.

Ne tür bir avukat olduğunu bilmiyorum ama, kesinlikle ilginç bir adam.

I have no idea what kind of police officer you are but you're a very good teacher.

Senin nasıl bir polis memuru olduğun hakkında hiçbir fikrim yok, ama çok iyi bir öğretmensin.

What kind of mother would do such a thing?

Ne tür bir anne böyle bir şey yapar?

Now, I don't want to see you again or any of your kind ever again.

Şimdi bir daha, bir daha ya da bu tür bir görmek istemiyorum.

What kind of a woman would want such a guy?

Ne tür bir kadın, böyle bir adam ister ki?

And I said, "No, she's not that kind of a girl.

Ve dedim ki: "Hayır, o tarz bir kız değil,

Most people wouldn't talk about this kind of thing but I learned a lot about myself there.

Pek çok insan bu tür bir şey hakkında konuşmazdı ama orada kendim hakkında çok şey öğrendim.

You know what kind of a job this is, right?

Bunun ne tür bir olduğunu biliyorsun, değil mi?