knew

And then something happened, something that I knew was impossible but it happened anyway.

Ama sonra bir şey oldu. İmkansız olduğunu biliyordum ama yine de oldu.

They just have some questions about a guy that I knew a very long time ago.

Onların sadece, çok uzun zaman önce tanıdığım bir adam hakkında bazı soruları var.

And then something happened, something that I knew was impossible.. .. .. but it happened anyway.

Ama sonra bir şey oldu. İmkansız olduğunu biliyordum.. .. .. ama yine de oldu.

He knew he wanted to do something big, Maybe even something that would change the world.

Büyük bir şey, hatta belki de dünyayı değiştirecek bir şey yapmak istediğini biliyordu.

And then something happens, as you knew it would, and nothing can ever be the same again.

Ve sonra olacağını bildiğiniz bir şeyler olur, ve hiç bir şey asla tekrar eskisi gibi olmaz.

So now I'm thinking you knew something, but you didn't say anything.

Şimdi aklıma geldi, sen bir şey biliyordun ama hiçbir şey söylemedin.

I just I've had a bad feeling forever, like I knew there was something evil out there.

Ben, sadece içimde hep bir kötü his vardı yani oralarda kötü bir şey olduğunu biliyordum.

We knew we had a good story this time because it had everything in it.

Bu sefer elimizde iyi bir hikaye olduğunu biliyorduk çünkü içinde her şey vardı.

He knew almost nothing about her, and she didn't know much more about him.

Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordu, ve kız da onun hakkında pek bir şey bilmiyordu.

A Dad I knew and loved for all my life and now he's gone and it's your fault.

Tanıdığım ve hayatım boyunca sevdiğim bir babam. Ve artık yok ve bu senin suçun.