kyle

Chuck E. Cheese pizza don't come cheap, but Kyle likes it, and, damn it, so do I.

Chuck E. Cheese pizzası ucuz değil ama Kyle seviyor ve lanet olsun, o zaman ben de seviyorum.

Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Chris Kyle!

Bayanlar baylar karşınızda bay ve bayan Kyle!

I appreciate what you're trying to do, kyle, But I have a better idea.

Yapmaya çalıştığın şey için seni takdir ediyorum ama daha iyi bir fikrim var.

And this is my boyfriend Kyle.

Ve bu da benim erkek arkadaşım Kyle.

Kyle is a really nice guy, and it's a great cause.

Kyle gerçekten iyi bir çocuk, ve bu iyi bir neden.

Hey, at least he's not calling him "Kyle", know what I mean?

En azından onu Kyle çağırıyor değildir. Ne demek istediğimi biliyor musun?

Jesus christ, Kyle, what did I do to deserve this?

Tanrı aşkına Kyle, bunları hak edecek ne yaptım ben?

It's between you and Kyle.

Sen ve Kyle arasında.

What about Susan and Kyle?

Susan ve Kyle ne olacak peki?

This isn't a joke Kyle.

Bu bir şaka değil Kyle!