lady's

There's a world of bad news out there ladies and gentlemen, a world of bad news.

O kadar çok kötü haber var ki, bayanlar baylar, bir dünya dolusu kötü haber.

Well, ladies and gentlemen it's a very interesting and very important painting.

Pekâlâ, bayanlar ve baylar. Bu çok ilginç ve çok önemli bir resimdir.

Well, it's a little late for that, young lady.

Bunun için biraz geç kaldın genç bayan.

It's not that bad, ladies and gentlemen.

O kadar kötü değil, bayanlar ve baylar.

Who's the pretty lady, and what is she doing with you?

Bu güzel bayan da kim ve seninle ne işi var?

And that's not all, ladies and gentlemen!

Ve hepsi bu değil, baylar bayanlar!

That's it, ladies and gentlemen, it's all over.

Hepsi bu kadar bayanlar ve baylar, her şey sona erdi.

No, that's not fair, ladies and gentlemen.

Hayır, bu adil değil, baylar ve bayanlar.

There's a young lady out here to see you.

Burada seni görmek isteyen genç bir bayan var.

And there's also a young lady, too.

Ve bir de genç bir bayan var.