larvae

There's larvae inside the wall.

Duvarın içinde larvalar var.

Time of death? Blowfly larvae indicate ten hours ago.

Kurt sineği larvalarına göre on saat önce.

What kind of larva?

Ne çeşit bir larva?

Hey, Larva Boy!

Hey, Larva çocuk!

There are earthworms and insects and beetle larvae.

Toprak soluncanı, böcekler ve böcek larvaları var.

That would explain the larvae.

Bu larvaları da açıklıyor.

A larva, yes.

Bir larva, evet.

Ungrateful Yuppie larvae.

Nankör Paragöz larvaları.

That's a Heliconious larva.

Bu bir Heliconious larvası.

Second instar larvae from blowflies and flesh flies.

Gök sinek ve et sineklerinden ikinci evre larvalar var.