larvae

If it stays perpendicular, it's a culex larva: and harmless.

Eğer dik durursa o zararsız bir sivrisinek türü olan culextir.

GENERAL: Mothra larvae?

Mothra larvası mı?

First generation, third instar larvae.

Birinci kuşak, üçüncü dönme larva.

There are Goa'uld larvae on Chulak.

Chulak'ta yüzlerce Goa'uld larvası var.

Squished insect larva.

Böcek larvası ezmesi.

Speckled grey larvae?

BenekIi gri IarvaIar?

When tobacco plants attacked of heliothis-larvae

Tütün bitkisi ne zaman heliothis-larva saldırısına uğrasa,

Parasitical wasp larvae.

Asalak arı larvaları.