English-Turkish translations for latest:

son · en son · yeni · en geç · other translations

latest son

Not so good for our latest victim, But good for us.

Son kurbanımız için iyi değil, ama bizler için iyi.

Latest count is four confirmed dead and six wounded.

Son sayıma göre, dört ölü ve altı yaralı var.

What's the latest theory? Never say "no.

Son teorileri de "asla hayır deme".

Click to see more example sentences
latest en son

And now the latest news:

Ve en son haberler:

The latest arrest was seven days ago.

En son yedi gün önce tutuklanmış.

Here's the latest picture.

İşte en son fotoğrafı.

Click to see more example sentences
latest yeni

Kim Here, eat the new recipe cake, the latest, very delicious.

Kim işte, ye yeni pasta tarifi, en son çok lezzetli.

This is the latest cyborg monitor, recently upgraded with a new high-performance computer.

Bu, en son robot monitörüdür, yeni yüksek performanslı bir bilgisayarla son zamanlarda geliştirildi.

Pete, what's the latest?

Pete, Yeni haberler ne?

Click to see more example sentences
latest en geç

Tomorrow or in two days at the latest I'll have the money.

Yarın ya da en geç iki gün içinde para elimde olacak.

I'll be there in an hour at the latest.

En geç bir saat içinde orada olurum.

In a month, at the latest.

En geç bir ay içinde

Click to see more example sentences