English-Turkish translations for lawyer:

avukat · other translations

lawyer avukat

I don't know what kind of a lawyer he is, but he's definitely interesting.

Ne tür bir avukat olduğunu bilmiyorum ama, kesinlikle ilginç bir adam.

I'm actually not a lawyer yet.

Aslında henüz bir avukat değilim.

It's a lawyer, a serious person.

Bir avukat, ciddi bir kişi.

Click to see more example sentences