legs

Yeah, it means we're still stuck here, and I still have a broken leg.

Evet. Bunun anlamı biz hâlâ burada sıkışmış durumdayız ve bacağım hâlâ kırık.

It means we're still stuck here and I still have a broken leg.

Bunun anlamı biz hâlâ burada sıkışmış durumdayız ve bacağım hâlâ kırık.

Baby Legs, you're a good detective but not good enough, because of your baby legs.

Bebek Bacaklı, sen iyi bir dedektifsin. Ama bebek bacakların yüzünden yeteri kadar iyi değilsin.

He may be down to three legs, but he'll make a break for it the first chance he gets.

O aşağı olabilir üç ayak, ama olacak bunun için bir mola yapmak ilk şans o alır.

Leg exercise, one two, three, four, five, six, seven, eight

Bacak hareketleri, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

Two, two, three, four, five, six, seven, leg exercise.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bacaklar.

Arnold Rothstein, Waxey Gordon, Frankie Yale, Peg Leg Lonergan, and Wild Bill Lovett they're all coming.

Arnold Rothstein, Waxey Gordon Frankie Yale, Peg Leg Lonergan ve vahşi Bill Lovett.

Okay, yeah, definitely need those legs for the running and walking stuff.

Tamam, evet o bacaklara koşmak ve yürümek için kesinlikle ihtiyacım var.

So do me a favor, sweetheart. From now on, keep your legs closed.

Bu yüzden bana bir iyilik yap tatlım, bundan sonra bacaklarını kapalı tut.

Two men died and a boy lost his legs, and you don't care!

İki kişi öldü ve bir çocuk bacaklarını kaybetti ama umurunda değil!