English-Turkish translations for length:

uzunluk · boy · boyun · mesafe · süre · other translations

length uzunluk

But your index and middle fingers are the same length. And they say that makes you a werewolf.

Ama orta ve işaret parmakların aynı uzunlukta. ve bu seni bir kurtadam yapar derler.

This seems like a good length.

Bu iyi bir uzunluk gibi görünüyor.

An object, approximately five metres in length.

Bir nesne, uzunluğu yaklaşık beş metre.

Click to see more example sentences
length boy

Little Arnie is third by a length and a quarter and Seymour's Darling.

Little Arnie bir boy üç çeyrek ile üçüncü ardında Seymour's Darling.

One medium length cabinet

Bir adet orta boy dolap

Secretariat wins by three lengths!

Secretariat üç boy farkla kazandı!

Click to see more example sentences
length boyun

Felicia and I have discussed it at length.

Felicia ve ben bunu enine boyuna tartıştık.

My car was about two car lengths ahead.

Benim arabam iki araba boyu kadar öndeydi.

Hair color, length?

Saç rengi, boyu?

Click to see more example sentences
length mesafe

Fury went to dangerous lengths to keep this under wraps lied to me, lied to S.H.I.E.L.D.

Fury, bunu gizli tutmak için tehlikeli mesafelere gitti bana yalan söyledi, S.H.I.E.L.D.'a yalan söyledi.

Fury went to dangerous lengths to keep this under wraps.

Fury, bunu gizli tutmak için tehlikeli mesafelere gitti.

But I'll keep him at arm's length.

Ama ben onu kol mesafesinde tutacağım.

length süre

Herod questioned him at some length, but Jesus gave him no answer.

Herod onu bir süre sorguladı,.." "ama İsa ona cevap vermedi.

Is there a predetermined length for this game?

Bu oyun için belirlenmiş bir süre var mı?