lessons

Well, I know this is hard, but this is a good lesson for you.

Bunun zor olduğunu biliyorum ama bu senin için iyi bir ders oldu.

So if you want to help him, take this and teach him a lesson.

Ona yardım etmek istiyorsan al şunu ve ona bir ders ver.

For most people that would be a very valuable lesson.

Çoğu insan için bu çok değerli bir ders olabilir.

Now, that's a really important lesson.

Bu, gerçekten önemli bir ders.

My father taught me a very valuable lesson that day.

Babam o gün bana çok değerli bir şey öğretti.

Thanks for the life lesson and thank you for this!

Hayat dersi için sağ ol, ve bunun için teşekkürler.

Yeah, thanks for the history lesson.

Evet, tarih dersi için teşekkürler.

That was a long time ago. I learned a valuable lesson.

Bu çok uzun zaman önceydi Önemli bir ders aldım.

But it has taught me a very important lesson

Ama bu bana çok önemli bir ders verdi.

Because this isn't a history lesson.

Çünkü bu bir tarih dersi değil.