English-Turkish translations for liar:

yalancı, yalancı. · other translations

liar yalancı, yalancı.

See, you don't have to be a good liar to be a good lawyer.

Gördün mü, iyi bir avukat olmak için iyi bir yalancı olmaya gerek yok.

Oh, great, so you're calling me a liar now?

Harika, şimdi de bana yalancı diyorsun?

Come on, you big liar.

Hadi ama, büyük yalancı.

Click to see more example sentences