English-Turkish translations for library:

kütüphane · kitaplık · other translations

library kütüphane

This is a rare book. They don't have it at the county library.

Bu çok nadir bulunan bir kitap. şehir kütüphanesinde bile yok.

No license, no registration, No ID except for a library card.

Ehliyet yok, ruhsat yok kimlik yok ama bir tek kütüphane kartı var.

All library systems are permanently offline.

Tüm kütüphane sistemleri kalıcı olarak çevrimdışı.

Click to see more example sentences
library kitaplık

I found a library, and the books were very useful.

Bir kitaplık buldum, Ve kitaplar çok işe yaradı.

Cool, a carpenter's library.

Güzel."Bir Marangozun Kitaplığı".