English-Turkish translations for lily:

zambak · nilüfer · other translations

lily zambak

Lily, this is more important.

Bu daha önemli, Zambak.

Hey, Karen, order me a bouquet of flowers for the end of the day, lilies.

Hey, Karen, günün sonu için bana bir buket çiçek sipariş et, zambak.

Or for planting lilies for people's graves. No, sahib.

Ya da insanların mezarlarına zambak dikmek için.

Click to see more example sentences
lily nilüfer

Princess, this is your first time with the White lilies tea, right?

Prenses, bu senin ilk seferin değil mi beyaz nilüfer çayıyla?

Water lily painting, weapons, an art auction tomorrow night.

Bir nilüfer resmi, silahlar, yarın gece olacak bir açık arttırma.

White lilies tea?

Beyaz nilüfer çayı?