English-Turkish translations for literally:

tam · gerçekten · resmen · harfi harfine · hakikaten · other translations

literally tam

My name is RJ Berger, and my life is literally breaking my heart.

Benim adım RJ Berger, ve hayatım tam anlamıyla kalbimi kırıyor.

He could be literally anywhere by now.

Şu an tam anlamıyla her yerde olabilir.

We've literally waited our whole lives to go to prom.

Kelimenin tam anlamıyla hayatımız boyunca balo için bekledik.

Click to see more example sentences
literally gerçekten

This might literally be your last chance to treat me like an adult.

Bu gerçek anlamda bana bir yetişkin gibi davranmak için son şansın olabilir.

Ben, that is literally the greatest idea in human history.

Ben, bu gerçek anlamda insanlık tarihindeki en iyi fikir.

No, I mean, literally nothing happened.

Hayır, gerçek anlamda bir şey olmadı.

Click to see more example sentences
literally resmen

The man literally wants to destroy us.

Adam resmen bizi yok etmek istiyor.

This party will literally never be forgotten!

Bu parti resmen hiçbir zaman unutulmayacak!

Nadia literally keeps score.

Nadia resmen skor tutuyor.

Click to see more example sentences
literally harfi harfine

Actually, Olive, la mode"in French translates literally as "in the fashion.

Esasen, Olive la mode"Fransızca'dan harfi harfine" modadan" olarak çevirilir.

I had taken Horace Greeley's advice literally:

Horace Greeley'in tavsiyesine harfi harfine uymuştum:

Literally despoliation of a paradise.

Harfi harfine cennet soygunculuğu.

literally hakikaten

Seriously, how much is a liter?

Hakikaten bir litre ne kadar eder?