English-Turkish translations for literate:

okumuş · edebi · Aydın · kültürlü · other translations

literate okumuş

Also, some receipts and a dog-eared copy of Thomas Paine's the rights of man, so at least he's literate.

Birkaç fatura ve kenarları kıvrılmış Thomas Paine'in "Erkek Hakları" kitabını buldum. En azından bir şeyler okuyor.

Sarah, it was barely even literate.

Sarah, hatta zar zor okuyup yazıyor.

literate edebi

That was quite a literal response.

Bu oldukça edebi bir yanıt.

Literate, complex and neurotic, I would imagine.

Edebi, karmaşık ve nevrozlu olduğunu hayal edebiliyorum.

literate Aydın

I thought you were a literate man, Noca de Antônia.

Ben seni aydın bir adam sanıyordum, Noca de Antônia.

literate kültürlü

A literate actress?

Kültürlü bir aktris.