lndian

Once upon a long time ago, there was an island some Dutch, some lndians and some beads.

Çok uzun zaman önce bir ada varmış. Biraz Hollandalı, biraz Hintli, biraz da boncuk varmış.

Bottlenose dolphins, orcas, gray whales, harbor seals and West lndian manatees.

Yunuslar, Orcas, Gray Whales, foklar ve West Indian Manatees.

This is not an lndian type.

Bu bir Kızıldereli tipi değil.

I've never seen an lndian girl into football.

Daha önce hiç futbol oynayan Hintli bir kız görmemiştim.

Best of luck, lndian girl

İyi şanslar, Hintli kız.

This is not an lndian.

Bu bir Kızıldereli değil.

But you're an lndian, right?

Fakat sen bir Hintlisin, değil mi?

lndian guys like you only come to London for money.

Senin gibi Hintli gençler Londra'ya sadece para için gelir.

That's right, I'm half lousy lndian, and my mother was an lndian.

Bu doğru, iğrenç bir yarı kızılderiliyim, ve annem de kızılderiliydi.

I've become a proper lndian girl.

Düzgün Hintli bir kız oldum.