loonie

I came here because even a loony like you couldn't refuse my offer.

Buraya geldim çünkü senin gibi bir kaçık bile teklifimi reddedemez.

And that you know that is not such a loony idea.

Ve bu da, yani o kadar çılgın bir fikir değil.

You're a good candidate, Tom as loony as that seems but

Sen iyi bir adaysın Tom. Şimdiye kadar görünen bu ama

The point is, sir, he's not some loony cult leader.

Olay şu ki, efendim, o kaçık bir tarikat lideri değil.

The truth is, you're a loony!

Gerçek şu ki, sen bir çatlaksın!

He's a loony, isn't he?

O bir deli, değil mi?

Now, what is so loony about that?

Bu kadar çıldıracak ne var ki?

Any place specific or just the Bozeman, Montana Loony Bin?

Belirli bir yer var yoksa sadece Bozeman, Montana Akıl Hastanesi mi?

You're completely loony you know that, don't you?

Sen tam bir çılgınsın biliyorsun bunu, değil mi?

The loony bin made him even better.

Tımarhane onu daha da iyi yapmış.