lorek

lorek Byrnison, lorek Byrnison.

Iorek Byrnison, lorek Byrnison.

I'm lorek Byrnison's daemon.

Ben Iorek Byrinson'ın ciniyim.

lorek, I've done a terrible thing.

Iorek, çok kötü bir şey yaptım.

How has the exiled, the unworthy lorek Byrnison obtained a daemon?

Nasıl, sürgüne gönderilmiş, değersiz Iorek Byrinson'ın bir cini olur?

lorek Byrnison's gonna kill you.

Iorek Byrinson sizi öldürecek!