English-Turkish translations for lose:

kaybetmek · kazanmak · kilo vermek · kayıp · yenmek · yitirmek · kaçırmak · kilo kaybetmek · other translations

lose kaybetmek

As a professional and a friend, I'm telling you, one way or another, you're going to lose.

Bir profesyonel ve bir arkadaş olarak, sana şunu söylüyorum, öyle ya da böyle, kaybedeceksin.

But it wasn't a disaster Even losing you

Ama seni kaybetmek bile bir felaket değildi.

Sweetie, it's not about winning and losing.

Canım, mesele kazanmak ya da kaybetmek değil.

Click to see more example sentences
lose kazanmak

Tonight, no matter what, win or lose, I want to see you.

Bu gece, ne olursa olsun, kazan ya da kaybet, seni görmek istiyorum.

Winning is one thing. But if you lose a cruel and devastating fate awaits you.

Kazanmak iyi, güzel ama kaybedersen acımasız ve yıkıcı bir kader seni bekliyor.

It's not about winning or losing anymore, Pope.

Olay artık kazanmak veya kaybetmek değil Pope.

Click to see more example sentences
lose kilo vermek

Women lose weight so they'll feel good about themselves:

Kadınlar kendilerini iyi hissetmek için kilo verirler.

Miss Powell, have you been doing anything to lose weight recently?

Bayan Powell, son zamanlarda kilo vermek için bir şey yaptınız mı?

My sister wanted to lose some weight.

Kız kardeşim, biraz kilo vermek istiyordu.

Click to see more example sentences
lose kayıp

How many did we lose? Turner and Spencer.

Ne kadar kayıp verdik Turner ve Spencer.

Win or lose, we still got our pride.

Zafer ya da kayıp. Hala gururumuz var bizim.

Did they abandon or lose me?

Beni terk mi ettiler, kayıp mı?

Click to see more example sentences
lose yenmek

Pink stick, eat it or lose it.

Pembe çubuğu ye ya da yok et!

Eat it quicker or you'll lose!

Daha çabuk ye, yoksa kaybedeceksin!

I can't lose to Fregley again.

Bir kez daha Fregley'ye yenilemem.

lose yitirmek

Three years ago, he started losing it.

Üç yıl önce aklını yitirmeye başladı.

Sooner or later, she'll lose motor control.

Er ya da geç, motor kontrolünü yitirecek.

lose kaçırmak

You failed, and now this company stands to lose a multi-million dollar client.

Başarısız oldun, ve şimdi bu şirket multi-milyon dolarlık bir ortağı kaçıracak.

Just lose your mind Ooo, yeah

Sadece aklını kaçır Ooo, evet

lose kilo kaybetmek

Either pregnancy or losing weight.

Ya hamilelikten, ya kilo kaybetmekten.