English-Turkish translations for lot:

çok · sürü · birçok · bol · lot · hepsi · bayağı · miktar · tümü, tüm · takım · çok miktar · arsa · parti · parça · hayli · baya · grup · yığın · tip · kısım · hisse · nevi · pekçok · kader · other translations

We also found translations for word lot in Turkish.

lot tümü, tüm

There's a lot she may know about all of this.

Tüm bunlar hakkında bir çok şey biliyor olabilir.

Actually, the entire world knows a lot about me.

Aslında tüm dünya hakkımda çok şey biliyor.

How many? A whole division and a lot of high officers.

Tüm bir bölük ve bir sürü yüksek rütbeli subay.

This whole adoption thing is just taking a lot longer than I thought.

Tüm bu evlat edinme işi sadece düşündüğümden çok daha uzun sürüyor.

Why is it that I want five dirty martinis and a lot of other stuff?

Neden tüm istediğim beş kirli martini ve bir sürü bunun gibi şeyler?

There's so much for you lot with all that clubs and things and cottages and black rooms.

Sizin için zaten çok fazla şey var tüm o kulüpler, evler ve siyah odalar.

But if we all put our two pences together. Then we'll have a lot of two pences won't we?

Ama eğer tüm iki penilerimizi bir araya toplarsak, o zaman bir sürü iki penimiz olur, değil mi?

So, it's fast and it runs all the software, but besides portability, I'm not seeing a lot that's special.

Bu hızlı ve tüm yazılımları çalıştırıyor ama taşınabilirlik dışında, ben fazla özel bir şey göremiyorum.

It's a whole lot of cheddar.

Bu tüm bir çedar peyniri.

Cezanne throws a lot away, like all great painters.

Cezanne tüm büyük ressamlar gibi bir çok şeyi fırlatıp attı.