English-Turkish translations for lover:

aşık · sevgili · aşk · seven · dost · hayran · other translations

lover aşık

He is incredibly beautiful and he's a great lover. And he's funny and smart.

O inanılmaz güzel ve harika bir aşık. ve eğlenceli ve zeki.

Are you a good lover?

İyi bir aşık mısın?

Good night, young lovers.

İyi geceler genç aşıklar.

Click to see more example sentences
lover sevgili

Do yourself a favor and find another lover.

Kendine bir iyilik yap ve başka bir sevgili bul.

Then an old lover comes along or someone else by accident.

Sonra eski bir sevgili çıkageliyor ya da kazara başka birisi.

Yes, maybe a younger lover.

Evet, belki genç bir sevgili.

Click to see more example sentences
lover aşk

Agent Scully, isn't it true that you and Mulder were lovers, and you got pregnant and had his love child?

Ajan Scully, doğru değil mi ki siz ve Mulder sevgiliydiniz ve siz hamile kaldınız ve ondan bir aşk çocuğunuz oldu?

You'll always be my special lover.

Sen daima benim özel aşkım olacaksın.

Well, hurry up, lover boy.

Acele et aşk çocuğu.

Click to see more example sentences
lover seven

Sam Wilson is a much better lover than you.

Sam Wilson senden çok daha iyi sevişiyor.

Who's the soup lover?

En çok çorba seven kim?

Art lovers and Bart lovers!

Sanat ve Bart severler!

Click to see more example sentences
lover dost

He wasn't just your friend and my lover.

Sadece senin bir dostun ve benim sevgilim değildi

Thank you, fellow opera. lovers.

Teşekkür ederim, opera sever dostlarım.

Sister friend lover.

Kardeşin dostun sevgilin.

Click to see more example sentences
lover hayran

Suddenly there's an admirer, a friend, a lover.

Bir hayran, bir arkadaş, bir sevgili olabilir.

Come on, you damn toaster lover!

Hadi, seni tost makinesi hayranı!

Drover, you boong lover.

Seni aborigine hayranı Drover.