loveseats

Well, we manufacture waterproof polypropylene covers that protect sofas and loveseats.

Peki, kanepe ve loveseat'leri korumak için polipropilen örtüler üretiyoruz.