English-Turkish translations for loyal:

sadık · vefalı · bağlı · sadakatli · other translations

loyal sadık

Nor I. Gaius has always been a loyal servant, indeed, a friend to me and my father.

Ben de. Gaius her zaman sadık bir uşak ve dost olmuştur. Babam ve benim için de.

Not very bright, but extremely loyal.

Çok zeki değil, ama son derece sadık.

A scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous kind, obedient, cheerful, thrifty brave, clean and reverent.

Biz izci, güvenilir, sadık, yardımsever, dost canlısı, nazik, kibar itaatkar, neşeli, tutumlu cesur, temiz ve saygılıdır.

Click to see more example sentences
loyal vefalı

Lucas, you have a loyal and loving brother.

Lucas, vefalı ve sevgi dolu bir kardeşin var.

Thomas, I have been a loyal and faithful girlfriend.

Thomas, sadık ve vefalı bir kız arkadaş oldum.

You mean he's your loyal dog.

Yani, o senin vefalı köpeğin.

Click to see more example sentences
loyal bağlı

Gibbs is independent, loyal, sometimes even caring.

Gibbs bağımsız, sadık, bazen ilgili bile.

Who is more loyal to me, Sheriff you or Gisborne?

Kim bana daha bağlı, Şerif sen mi Gisborne mu?

Are these slaves loyal to Sethi's glory, or to you, Moses?

Bu köleler Sethi'nin zaferine mi, sana bağlılar Musa?

loyal sadakatli

Loyal devotion, fearless devotion And to die with dignity

Sadık sadakat, korkusuz sadakat ve saygınlıkla ölmek.

Loyalty she was loyal.

Sadakat. O bana sadıktı.