makes

Well, your dad can't make it because he has a real job, but I already said yes.

Baban gidemez çünkü onun gerçek bir işi var ama ben çoktan evet dedim bile.

It's a very interesting story, future boy but there's one thing that doesn't make sense.

Bu çok ilginç bir hikaye, gelecekten gelen çocuk ama mantıklı olmayan tek bir şey var.

Darling, you know good and well there's only one thing that was gonna make me happy.

Sen de çok iyi biliyorsun ki canım, beni mutlu edecek bir tek şey vardı.

You're making a big mistake, and I gotta tell you, this could be your last chance.

Çok büyük bir hata yapıyorsun ve sana söylemeliyim ki, bu senin son şansın.

Oh, everyone looks so happy. Anything that makes people happy can't be bad, can it?

Herkes çok mutlu görünüyor insanlar mutlu eden bir şey kötü olamaz değil mi?

But this is a different moment, and it's a chance to make a different choice.

Ama şimdi farklı bir an, Ve farklı seçimler yapmak için bir şans.

First, I'm gonna tell you something That will make you happy.

İlk olarak, sana bir şey söyleyeceğim. .Seni mutlu edecek bir şey.

Okay, look, guys, guys, there's a way to make you guys both happy, all right?

Tamam, bakın, çocuklar, çocuklar, hepinizi mutlu edecek bir yol var, tamam mı?

Now, cousin, it would make me happy to do something for you because you are my friend.

Bak kuzen, senin için bir şey yapmak beni mutlu ederdi, çünkü sen benim arkadaşımsın.

Yeah, but what does that make me?

Evet, ama bu beni ne yapar?