English-Turkish translations for mandate:

emir · yetki · other translations

mandate emir

Or by papal mandate.

Ya da papalık emriyle.

Or by a papal mandate.

Ya da papalık emri.

So, is this an Ecklie mandate, or is this just your thoughtlessness?

Eee, bu Ecklie'nin bir emri mi yoksa senin düşüncesizliğin mi?

Click to see more example sentences
mandate yetki

Starfleet's mandate is to explore and observe, not to interfere.

Yıldız Filosu'nun yetkisi keşfetmek ve gözlemlemek, müdahale etmek değil.

The FBI has the mandate and the resources for this.

FBI'ın bu için yetkisi ve kaynakları var.