English-Turkish translations for manufacturer:

üretici · imalat · imalatçı · sanayici · other translations

manufacturer üretici

It's cheaper for a machine to tell these companies what to order than a manufacturer's rep.

Bunu söylemek için bir makine için daha ucuz bu şirketler ne üreticinin temsilcisi daha sipariş.

Guess what I just purchased for the school from a local manufacturer,

Bilin bakalım okul için yerel bir üreticiden ne satın aldım.

One manufacturer who uses it as standard Honda.

Bir tek üretici standart olarak kullanıyor. Honda.

Click to see more example sentences
manufacturer imalat

Uh, the charter company, aircraft manufacturer, parts manufacturers, the pilot, of course.

Uçak kiralama şirketi, uçak imalatçısı yedek parça imalatçısı, elbette pilot.

I'm not the manufacturer, all right?

Ben onun imalatçısı değilim, tamam mı?

Axis Engineering, Bio Laboratories, Crane Chemicals Macurity Manufacturing, Star Labs.

Axis Mühendislik, Bio Laboratuvarları, Crane Kimya Macurity İmalat, Star Laboratuvarları.

Click to see more example sentences
manufacturer imalatçı

She's just a manufacturer.

O sadece bir imalatçı.

The Korean Textile Manufacturer's Luau.

Kore Tekstil İmalatçıları partisine.

Gotham manufacturers plastics.

Gotham Plastik İmalatçıları.

Click to see more example sentences
manufacturer sanayici

The big manufacturer Preysing killed Baron von Geigern.

Büyük sanayici Preysing Baron von Geigern'i öldürdü.

Manufacturers Intelligence Group.

Sanayici İstihbarat Grubu.