English-Turkish translations for many:

çok · kaçı, kaç · birçok · onlarca · pek çok · çoğu · defalarca · sayısız · sayıca çok · bir çoğu · nice · bolca · other translations

many çok

You're a woman, and you know so many things.

Sen bir kadınsın ve ve çok şey biliyorsun.

That's your problem, too many friends.

Senin problemin bu, çok fazla arkadaşın var.

That's too many!

Bu çok fazla!

Click to see more example sentences
many kaçı, kaç

You know how many people were in here today?

Bugün burada kaç kişi vardı biliyor musun?

How many more today?

Bugün daha kaç tane var?

How many died?

Kaç kişi öldü?

Click to see more example sentences
many birçok

Which means I am many things.. One thing I am not is stupid..

Bu da demek oluyor ki birçok şey olabilirim ama aptal değilim.

No, you have many friends.

Hayır, birçok arkadaşın var.

Many, many times.

Birçok, birçok kez.

Click to see more example sentences
many onlarca

I want to do so many things that I can't do anything.

O kadar çok şey yapmak istiyorum ki hiçbir şey yapamıyorum.

Why are you so wonderful, but do you think Henry many get married?

Henry harika biri ama sence niye o kadar çok evlendi?

Is it that many?

O kadar çok mu?

Click to see more example sentences
many pek çok

Excuse me, but I have loved many girls, and many girls have loved me.

Afedersin, ben pek çok kızı sevdim ve pek çok kız da beni sevdi.

I've seen it many times.

Bunu pek çok kez gördüm.

Many, many, many times.

Pek çok, pek çok defa.

Click to see more example sentences
many çoğu

It's a place like many in this world.

Dünyadaki pek çoğu gibi bir yer burası da.

Oh, this family and many like them, Inspector.

Bu aile, ve daha bir çoğu, Müfettiş.

And many more besides.

Ve daha pek çoğu.

Click to see more example sentences
many defalarca

We met so many times and nothing happened but now

Çok defa karşılaştık ama hiçbir şey olmadı ama şimdi

I've done it so many times, but I can't.

Bunu bir çok defa yaptım fakat yapamam.

I've heard that many times.

Kaç defa duydum ben bunu.

Click to see more example sentences
many sayısız

There are far too many bad people in this world, and not enough good.

Bu dünyada çok sayıda kötü insan var. Ve yeterince iyi insan yok.

Now please go, there are many ill people waiting for me.

Şimdi lütfen gidin, beni bekleyen çok sayıda hasta var.

See, there's only so many rooms and so many blankets.

Bak şimdi, çok sayıda oda var ve çok sayıda battaniye var.

Click to see more example sentences
many sayıca çok

There are far too many bad people in this world, and not enough good.

Bu dünyada çok sayıda kötü insan var. Ve yeterince iyi insan yok.

Do you have many gay friends?

Çok sayıda gay arkadaşın var mı?

There are many dead and wounded.

Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Click to see more example sentences
many bir çoğu

It's a place like many in this world.

Dünyadaki pek çoğu gibi bir yer burası da.

Those girls. And many others like them.

O kızlar ve onlar gibi bir çoğu.

Many of these girls will die.

Bu kızların bir çoğu ölecek.

Click to see more example sentences
many nice

Congratulations, and many happy returns.

Tebrikler ve nice mutlu senelere.

Happy birthday Sabrina. And many more to come.

Mutlu yıllar Sabrina ve daha nice yıllara.

Many happy returns, Carla.

Nice mutlu senelere Carla.

Click to see more example sentences
many bolca

Very soon, many more Bola Kai will be here.

Çok yakında, daha fazla Bola Kai burda olacak.