English-Turkish translations for marriage:

evlilik, evli · evlenme · düğün · izdivaç · other translations

marriage evlilik, evli

I'm not wearing this dress or that one or that one because I'm thinking marriage is stupid.

Bu gelinliği giymeyeceğim, ya da bunu ya da bunu. Çünkü düşündüm de evlilik aptalca.

The good political wife with the perfect marriage to the perfect man.

Mükemmel bir adamla, mükemmel bir evliliği olan iyi politik bir eş.

Not that I know anything about marriage, right?

Evlilik ile ilgili bir şey bildiğimden değil ya, değil mi?

Click to see more example sentences
marriage evlenme

Well, I didn't get a marriage proposal, but I didn't do too bad.

Eh, ben bir evlenme teklifi almadım ama çok da kötü değildi.

Wai Hey, Marriage Police, pull over!

Hey, Evlenme Polisi, sağa çek!

Are you proposing marriage to me?

Bana evlenme teklif mi ediyorsun?

Click to see more example sentences
marriage düğün

And it would be such a special marriage.

Ve bu çok özel bir düğün olabilir.

Naturally, your father wants a brilliant marriage for you.

Doğal olarak baban, senin için ihtişamlı bir düğün ister.

That's a marriage, not a Halloween.

Bir düğün döreni, cadılar bayramı değil.

Click to see more example sentences
marriage izdivaç

Well lf you insist, it's a love affair and a marriage, but it's not an ending.

Peki, Israr ediyorsanız bu bir aşk ilişkisi ve izdivaç. Fakat bir son değil.

This time it's more than a love affair, it's a marriage.

Bu sefer, bir aşk ilişkisinden çok daha fazlası var. Bu bir izdivaç.

This marriage will be my masterpiece.

Bu izdivaç benim şaheserim olacak.