English-Turkish translations for marshal:

şerif · mareşal · dedektif · görevli · -ing veya -led · polis müdürü · muhafız · other translations

marshal şerif

Marshal, you know good and well ain't nobody going nowhere.

Şerif, sen de biliyorsun ki kimse hiçbir yere gitmiyor.

There is a man, a marshal.

Bir adam var, bir şerif.

You gonna arrest me for that, Marshal?

Beni bunun için tutuklayacak mısın, Şerif?

Click to see more example sentences
marshal mareşal

In other words marshall, you owe me two hundred dollars.

Başka bir deyişle Mareşal bana iki bin dolar borcunuz var.

One more thing, Marshal.

Bir şey daha, mareşal

All hotels were requisitioned, and the Park Hotel was occupied by Marshal Pétain and his staff.

Tüm otellere el koyuldu ve Park Otel, Mareşal Pétain ve kurmayları tarafından işgal edildi.

Click to see more example sentences
marshal dedektif

You're smarter than you look marshal. That's probably not a good thing.

Göründüğünden daha zekisin dedektif, ama muhtemelen bu güzel bir şey değil.

This is Detective Helen Marshall.

Tanıştırayım, Dedektif Helen Marshall.

Agent van pelt reporting for the night shift, marshal Gorman.

Dedektif Van Pelt gece vardiyası için hazırdır, Marshal Gorman.

Click to see more example sentences
marshal görevli

Marshall, follow that guard.

Marshall, o görevliyi izle.

Marshals, prepare for landing.

Görevliler, iniş için hazırlanın.

Federal marshal's business isn't in here.

Bir federal görevlinin burada işi olmaz.

Click to see more example sentences
marshal -ing veya -led

Marshal will be aboard tomorrow or next day.

Marshal, yarın veya ertesi gün gemide olacak.

Martin or Marshall

Martin veya Marshall

marshal polis müdürü

Sheriff this is federal marshal Dwight Connors.

Şerif Ben federal polis müdürü Dwight Connors.

Where's the marshal?

Polis müdürü nerede?

marshal muhafız

Or at least an air marshal's gun.

En azından bir hava muhafızının silahını.