mated

Why, yes, it is a beautiful day, and I am well, thanks for asking, mate.

Evet, çok güzel bir gün. Ben de iyiyim, saol. Sağol sorduğun için.

There's somebody here wants to see you, mate.

Burada seni görmek isteyen biri var, dostum.

No. Please don't do this to me. He was my best mate.

Hayır, Lütfen bana bunu yapma, O benim en iyi dostumdu.

You sure this is such a good idea, mate?

Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin, dostum?

Look, mate, if there is another he, and I can guarantee you there isn't, he's not the problem.

Bak, dostum. Başka bir erkek varsa ve sana garanti ederim ki yok, sorun o değil.

This girl is my soul mate and it's time she knew that.

Bu kız benim ruh eşim ve bu sefer o da farkında.

You made a very big mistake, mate.

Çok büyük bir hata yaptın, dostum.

Really nice seeing you again, mate.

Gerçekten seni tekrar görmek güzel dostum.

Is there something you're not telling me, mate?

Bana söylemediğin bir şey mi var, dostum?

Hate to break it to you, mate, but bad things always happen everywhere.

Seni bozmaktan nefret ediyorum, ama kötü şeyler her yerde oluyor.