English-Turkish translations for matrix:

matris · kalıp · other translations

matrix matris

B'Elanna, send an EM pulse through its power matrix.

B'Elanna, güç matrisine bir EM darbesi gönder.

Creating a stable positron matrix is very tricky.

Kararlı bir pozitron matris yaratmak çok ince bir iştir.

The secondary gyrodyne relays in the propulsion field inter matrix have depolarized.

İtici alan içinde bulunan ikincil cayrodin röleleri ve inter-matris ters kutuplanma oldu.

Click to see more example sentences
matrix kalıp

Well, this is a matrix.

Ama bu bir plak kalıbı.

They're made from pure polymer matrix composites.

Onlar saf polimer kalıp bileşenlerinden yapıldılar.

Make sure the Protoculture matrix is safe!

Protokültür kalıbının güvende olduğundan da emin ol!