English-Turkish translations for maybe:

belki · olabilir · other translations

maybe belki

Look, if you do something nice for him, maybe I'll do something nice for you.

Bak, onun için hoş bir şey yaparsan belki ben de senin için yaparım.

Maybe that's why I'm here.

Belki de bu yüzden buradayım.

Maybe that's why we're all here.

Belki bu yüzden hepimiz buradayız.

Click to see more example sentences
maybe olabilir

Something crazy happened at that house that night, and maybe we'll never really know what.

O gece çılgınca bir şey oldu o evde. Belki ne olduğunu hiç bilemeyeceğiz.

Maybe I don't know what love is.

Belki de aşkın ne olduğunu bilmiyorum.

That is your world as much as this, maybe even more.

Bu onların olduğu kadar senin de dünyan. Belki daha çok senin.

Click to see more example sentences