English-Turkish translations for mayor:

başkan · belediye başkanı · vali · muhtar · belediye reisi · other translations

mayor başkan

That's what I thought, which is why I've come to an agreement with the mayor.

Ben de öyle düşündüm. Bu yüzden belediye başkanı ile bir anlaşmaya vardık.

Teddy Conrad doesn't deserve to be mayor of this town.

Teddy Conrad, bu kasabanın belediye başkanı olmayı hak etmiyor.

I'll tell you what, Crawley Bert would make a great mayor.

Sana bir şey söyleyeyim, Crawley Bert harika bir belediye başkanı olur.

Click to see more example sentences
mayor belediye başkanı

That's what I thought, which is why I've come to an agreement with the mayor.

Ben de öyle düşündüm. Bu yüzden belediye başkanı ile bir anlaşmaya vardık.

My guess is, our newly elected state's attorney wants to, one day, run for Mayor.

Benim tahminim, bizim yeni seçilen başsavcımız bir gün belediye başkanı olmak istiyor.

Everyone calls me "the mayor.

Herkes bana "belediye başkanı" der.

Click to see more example sentences
mayor vali

Well, I'm not a scared little boy anymore, madame mayor.

Pekala, Ben artık ürkmüş küçük çocuk değilim, Bayan Vali

It'll be my pleasure, mr. Mayor.

Benim için büyük zevk olacak, Vali bey.

You could become mayor, maybe even governor.

Belediye başkanı, hatta vali bile olabilirsin.

Click to see more example sentences
mayor muhtar

Come and sing for Comrade Mayor.

Yoldaş Muhtar için gel de şarkı söyle.

Mayor, is the teacher coming back?

Muhtar, öğretmen geri gelecek mi?

They're all here, Comrade Mayor?

Hepsi geldi mi, Yoldaş Muhtar?

Click to see more example sentences
mayor belediye reisi

The Mayor and his brother.

Belediye reisi ve kardeşi.

Or you could say Mr. Mayor.

Ya da sayın Belediye Reisi.

The mayor wants results.

Belediye reisi sonuç istiyor.

Click to see more example sentences