English-Turkish translations for mead:

bal likörü · bal şarabı · other translations

mead bal likörü

Yeah, yeah, I've had several martinis, some absinthe and a barrel of mead.

Tamam tamam, bir kaç martini biraz absinthe ve bir fıçı bal likörü içtim.

One Newton Appletini and a virgin Margaret Mead 'cause you're on duty.

Bir Newton Elmartini ve görevde olduğun için, bir Bakire Margaret Bal Likörü.

Mead and grain alcohol?

Bal likörü ve tahıl alkolü.

Click to see more example sentences
mead bal şarabı

Got Butterbeer, wine, dazzling oak-matured mead.

Kaymakbirası, şarap, gazlı bal likörü.