English-Turkish translations for medicine:

ilaç · tıp · ilaç vermek · ecza · dahiliye · büyü, büyücü · doktorluk · other translations

medicine ilaç

Well, uh, you know what the best medicine for a bad day is?

Kötü günler için en iyi ilacın ne olduğunu biliyor musun?

Isn't there some good medicine for him?

Onun için iyi bir ilaç yok mu?

What, you give me bad medicine, maybe?

Belki de bana kötü bir ilaç verdin.

Click to see more example sentences
medicine tıp

Not an alien doctor, a proper doctor, a doctor of medicine.

Uzaylı bir doktor değil, gerçek bir doktor. Tıp doktoru.

A book on space medicine.

Uzay tıbbı üzerine bir kitap.

And my name is Lucy Chang from Minneapolis, reading Medicine.

Ve benim adım Lucy Chang. Minneapolis'liyim. Tıp okuyorum.

Click to see more example sentences
medicine ilaç vermek

Who gave you food and medicine?

Yiyecek ve ilacı sana kim verdi?

Manager Ma gave me medicine.

Menajer Ma bana ilaç verdi.

Let me give you some medicine.

Sana biraz ilaç vereyim ben.

Click to see more example sentences
medicine ecza

Five different kinds of painkiller In your medicine cabinet.

Ecza dolabında ki beş farklı çeşit ağrı kesici.

Nothing in the medicine cabinet.

Ecza dolabında da bir şey yok.

OK, so look in the medicine cabinet.

Tamam, peki şimdi ecza dolabına bak.

Click to see more example sentences
medicine dahiliye

Audrey Simone, internal medicine

Audrey Simone, dahiliye bölümü.

I'm Dr. Castiglioni, Internal Medicine.

Adım Dr. Castiglioni, Dahiliye.

You're reading Harrison's Interna Medicine?

Harrison 'ın Dahiliye Rehberi'ni mi okuyorsun?

medicine büyü, büyücü

Even more powerful medicine.

Daha bile güçlü bir büyü.

Yeah, he was bad medicine.

Evet, kötü bir büyücü o.

medicine doktorluk

This isn't medicine.

Doktorluk bu değil!