English-Turkish translations for membrane:

zar · membran · other translations

membrane zar

Dr. Sid created a membrane around the infection, keeping me alive.

Dr. Sid, yaranın etrafında beni canlı tutan bir zar yarattı.

It tickled me at first, but a doctor knows more about membranes than that.

İlk başta beni eğlendirdi, ama bir doktor zarlar hakkında bundan fazlasını bilir.

So those membranes had to be really different.

Yani bu zarlar gerçekten farklı olmak zorundaydı.

Click to see more example sentences
membrane membran

It's not an embryonic membrane.

Bu bir embriyonik membran değil.

ECMO stands for extracorporeal membrane oxygenation.

ECMO, Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu demektir.