memories

And the memory gets stronger and stronger and it just makes every day worse and worse.

Ve o anılar gittikçe güçleniyor, güçleniyor ve bu da her şeyi çok daha kötü yapıyor.

She was so beautiful and I wanted something beautiful for you in her memory.

O öyle güzeldi ki ve senin için güzel bir şey istedim onun anısına.

Not just any memory, a very happy memory, a very powerful memory.

Herhangi bir anı değil, çok mutlu bir anı, çok güçlü bir anı.

You had always had a good memory, That's your problem.

Hep iyi bir hafızan vardı. Senin sorunun da bu.

It's a good car. Had a lot of memories in this car. Two very nice memories.

bu güzel bir araba. bu arabada çok anım var. iki çok güzel hatıra.

It'll definitely be a very very important memory.

Kesinlikle çok çok önemli bir anı olacak.

This is a cell phone memory card.

Bu bir cep telefonu hafıza kartı.

What, so that night was, like, a sad memory for you?

Ne, yani o gece senin için üzücü bir anı mıydı?

Yes, that's a that's a lovely memory, Arthur.

Evet, bu da çok güzel bir anı Arthur.

This is a happy memory for you?

Senin için mutlu bir hatıra bu?