English-Turkish translations for men:

adamlar · erkekler · işçiler · other translations

We also found translations for word men in Turkish.

men adamlar

Bad men wanted to come into this city and do terrible things, but your father stopped them.

Kötü adamlar bu şehre gelmek ve korkunç şeyler yapmak istiyordu ama senin baban onları durdurdu.

Now come meet the men that made this city.

Şimdi gel de bu şehri yapan adamlarla tanış.

They're dangerous men.

Onlar tehlikeli adamlar.

Click to see more example sentences
men erkekler

There is a really important thing for men.

Erkekler için çok önemli bir şey bu.

Especially here with all these beautiful girls. I know men.

Özellikle burada, bu güzel kızların yanında, erkekleri bilirim.

Are all men the same?

Tüm erkekler aynı mı?

Click to see more example sentences
men işçiler

Come on, you got two men talking business here.

Hadi ama, burada iki konuşan adam var.

Good work, men. But our job is done.

İyi beyler... .ama bizim işimiz bitti.

No, it's just that he Well, men!

Hayır, sadece o Pekala erkekler işte!

Click to see more example sentences